Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego w Łodzi
poszukuje socjoterapeutów do pracy z grupą dzieci w wymiarze 20 godzin tygodniowo Praca w godzinach popołudniowych, w okresie letnim może to ulec zmianie.
Praca od czerwca do grudnia 2016.

Zadania dla socjoterapeuty:
– Wsparcie działań streetworkerów,
– Diagnoza socjoterapeutyczna,
– Organizacja grup socjoterapeutycznych (w zależności od wieku adresatów),
– Organizacja indywidualnego wsparcia terapeutycznego (nawiązywanie relacji terapeutycznych),
– Wspieranie prawidłowego procesu adaptacji w nowych miejscach i w społeczności świetlicowej

Propozycję w formie CV z odpowiednimi kwalifikacjami proszę przesyłać na adres mailowy: cwt@cwt.org.pl do dnia 24 maja 2016.
Odpowiemy na wybrane oferty.

Dodaj komentarz