Kierownik merytoryczny projektu:
Monika Dolik                     tel. 533150335          e-mail: bramy@cwt.org.pl

Koordynator projektu:
Kamila Bernacka               tel. 517735222          e-mail: bramy@cwt.org.pl

Streetworkerzy:

Rewir 1                             tel. 577005685
Monika Sosnowska
Jarosław Adam Kubiak

Rewir 2                             tel. 533150335
Monika Dolik
Ola Reszka

Rewir 3                             tel. 577005683
Agata Jóźwiak
Przemek Bogusławski

Rewir 4                             tel. 577005684
Maria Cybulska
Michał Matusiak