Program „Wyciągamy dzieci z bram” skierowany był do dzieci i młodzieży ze  śródmieścia Łodzi, które spędzają swój wolny czas na ulicy oraz w bramach łódzkich kamienic.

Zadanie w 2015 roku realizowało dwóch streetworkerów: Cholerzyńska Ewa, Dolik Monika oraz dwóch socjoterapeutów: Chrzanowska Patrycja, Janek Sylwester z wykorzystaniem istniejącej oferty placówki wsparcia dziennego w formie specjalistyczno-opiekuńczej „Świetlicy Podwórkowej”.

Działania miały na celu zorganizowanie takiego wsparcia środowiskowo-pedagogiczno-terapeutycznego i animacyjnego, które skutkować będzie zwiększeniem liczby aktywnych uczestników Świetlicy Podwórkowej o nowe młode osoby z obszaru ulic Włókienniczej, Północnej, Kamińskiego, Jaracza, Kilińskiego, Wschodniej, Pomorskiej, co skutkować będzie zmniejszeniem liczebnym tych młodych ludzi, którzy spędzają swój wolny czas na ulicy oraz w bramach łódzkich kamienic.

Realizacja programu osłonowego „Wyciągamy dzieci z bram” przewidziana była do 31 grudnia 2015 roku. Zadanie przewidywało realizację programu dla około 20 dzieci i młodzieży, w wieku 7-17 roku życia.